ADR-magazijn: de uitdagingen, vereisten én opportuniteiten

Een antwoord op je vragen rond ADR-conforme distributiecentra

Veel van onze klanten zijn actief in de chemische, petrochemische en farmaceutische industrie. Zij vereisen magazijnen en opslagruimtes die geschikt zijn om gevaarlijke stoffen op te slaan en verwerken. Dat betekent dat deze distributiecentra moeten voldoen aan de regelgeving uit het ADR-verdrag.

Maar waar moet je precies rekening mee houden als je een ADR magazijn wilt ontwikkelen en bouwen? En hoe kan WDP je helpen om een volledig veilige logistieke infrastructuur te creëren voor het verwerken van gevaarlijke stoffen en goederen? Stof je kennis van hoog-risico goederen af, met WDP’s ABC van ADR.

Wat is ADR?

Het ADR-verdrag is een set van internationale regels en procedures die het behandelen van gevaarlijke goederen en producten stroomlijnt. Het is een afkorting van de Franse term voor de Conventie betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

In dit ADR-verdrag, wordt een volledig segment gewijd aan het laden, lossen en opslaan van gevaarlijke goederen. Bijzonder belangrijk voor elk magazijn of distributiecentrum dat met deze stoffen in contact komt.

Wat zijn gevaarlijke goederen precies?

Gevaarlijke materialen en producten die risicovolle componenten bevatten, worden ingedeeld in 9 gevarenklassen – van explosieve stoffen tot ontvlambare vloeistoffen.

Elke stof krijgt een UN-nummer. Voor elk van deze 9 gevarenklassen is er een ADR-pictogram voorzien, dat zowel in het magazijn als op de transporterende vrachtwagens aangebracht moet worden.

Voor welke sectoren is ADR relevant?

ADR magazijnen vind je voornamelijk binnen de chemische industrie. Maar ook de farmaceutische industrie en de voedingssector – waar bijvoorbeeld citroenzuur veelvuldig wordt gebruikt – hebben vaak nood aan ADR-conforme infrastructuur voor hun operaties.

Lees vooral verder, want door continu evoluerende regelgeving, kan ADR ook voor jouw bedrijf relevant worden.

Welke specifieke uitdagingen brengt een ADR magazijn met zich mee?

De ADR-voorschriften moeten vanaf dag één van je project in rekening worden gebracht. Om gevaarlijke goederen te verwerken en op te slaan, zijn er speciale certificaten en vergunningen nodig. Ook milieu- en omgevingsregels zijn anders. Je logistieke infrastructuur moet daar gedetailleerd aan beantwoorden.

Die voorschriften moeten bovendien toegepast worden zonder een vlotte goederenstroom of efficiënte operaties te belemmeren. Een maximaal veilig magazijn moet hand in hand gaan met een optimalisatie van je interne logistiek.

Wetgeving rond ADR staat niet in steen gebeiteld. Zorg er dan ook voor dat je samenwerkt met een partner die non-stop de vinger aan de pols houdt. Zo ben je zeker van advies volgens de laatste nieuwe regelgeving.

Het belang van ADR, met het oog op de toekomst

Aangezien steeds meer producten bestempeld worden als gevaarlijke goederen, groeit het aantal bedrijven dat in contact komt met ADR-regelgeving. Dat vereist specifieke interventies voor je magazijnen. Het opslaan en verwerken van gevaarlijke goederen is immers geen wandeling in het park.

Wetgeving rond dit thema evolueert continu. Wil je jouw magazijn laten voldoen aan de ADR-regels? Dan is het cruciaal dat je bedrijf zich laat bijstaan door een ervaren partner. WDP heeft alle expertise in huis om jouw project accuraat te begeleiden – of het nu gaat om aanpassingen aan een bestaand magazijn, of om het bouwen van een volledig nieuw ADR distributiecentrum.

ADR magazijn en WDP: de veilige keuze voor veiligheid

Wanneer je een nieuw ADR magazijn ontwikkelt of je bestaande distributiecentrum wilt laten aanpassen volgens de geldende regelgeving, vertrouw je best op up-to-date advies. Bij WDP delen we graag onze knowhow en inzichten rond ADR-conform logistiek vastgoed met je.

Bespreek jouw toekomstige ADR-magazijn vandaag nog: contacteer WDP!

Share