Een blik op #teamwdp: meer dan talent alleen

Van een kleinschalig, ambitieus familiebedrijf groeide WDP uit tot een succesvolle speler op de internationale markt van logistiek vastgoed. De WDP-familie breidde in de loop der jaren uit en evolueerde zienderogen, maar de waarden van het bedrijf bleven identiek. De gunstige positie waarin WDP zich vandaag bevindt, komt voort uit een duidelijke visie op talent, diversiteit en persoonlijke ontwikkeling.

Warehouse of talent

Om als bedrijf sterk in de schoenen te staan en duurzame groei te realiseren, is het juiste talent aan boord halen onontbeerlijk. Maar talent is niet het enige dat het succes WDP in de voorbije decennia heeft vormgegeven. Het grote warehouse of talent dat WDP vandaag is, werd zorgvuldig opgebouwd met een mix van verschillende skills, diverse culturen en complementaire persoonlijkheden, met een ijzersterk engagement als gemeenschappelijk factor. 

Hoe ziet #teamwdp er vandaag uit? 

Een blik op de samenstelling van het 82 medewerkers tellende #TeamWDP leert ons dat de m/v balans nagenoeg in evenwicht is, met een lichte overhelling richting de mannen (54%, t.o.v. 46% vrouwen). De leeftijdsgroepen 30-39 jaar (31) en 40-49 jaar (30) nemen samen 75% van het team voor hun rekening. Oh, en tijdens het EK Voetbal van komende zomer, krijgen de Rode Duivels de meeste WDP’ers achter zich: 55% heeft de Belgische nationaliteit, gevolgd door de Roemeense (26%) en de Nederlandse (17%).

Ruimte voor ontplooiing

De gedrevenheid van al die medewerkers vinden we bij WDP erg belangrijk, maar we beschouwen ze niet als vanzelfsprekend. Dag in en dag uit werken we hard om de bedrijfscultuur en de familiale sfeer die WDP groot hebben gemaakt, intact te houden. Met veel aandacht voor diversiteit, persoonlijke ontwikkeling en welzijn, willen we een werkomgeving creëren die motiveert, betrokkenheid opwekt en verantwoordelijkheid stimuleert. Alleen zo kan iedereen zich op en top gewaardeerd voelen en zijn of haar talenten ten volle ontplooien.

Meteen de juiste tools in handen

Het maximale uit iemands talent halen, dat begint bij WDP al bij de selectieprocedure. Tijdens een kort maar grondig proces schenken we veel aandacht aan de inhoudelijke en de persoonlijke match. Nieuwe aanwervingen krijgen meteen de juiste tools in handen gestopt om het beste van zichzelf te geven, ze bezoeken verschillende werven en kunnen rekenen op een informele begeleiding door een peter of meter. Duidelijke communicatie, veel contactmomenten en regelmatige evaluatiegesprekken zien we als de sleutels tot een succesvolle start aan boord bij WDP.

Een open dialoog

Die duidelijke communicatie werkt uiteraard in twee richtingen. We willen al onze medewerkers uitvoerig aan het woord laten om hun visie, feedback of suggesties te delen. Daarom hebben we in 2020 een #TeamWDP tevredenheidsenquête op poten gezet. De resultaten van deze bevraging illustreerden dat onze medewerkers zich thuisvoelen bij WDP en onze inspanningen op het vlak van employee development waarderen. 

 

Wil jij #TeamWDP komen versterken en mee bouwen aan de toekomst van ons bedrijf? Neem dan zeker hier een kijkje naar onze openstaande vacatures.

Share