WDP Redevelopments

Beschikbare ruimte en slimme vernieuwing

Cruciale inzichten voor een duurzame toekomst van logistiek vastgoed

Nederland is een succesvolle draaischijf voor de wereldeconomie. Als logistieke hub in het hart van Europa, heeft het aansluiting in alle windrichtingen voor een efficiënt goederenvervoer. Niet alleen voor pan-Europese distributie, maar ook dankzij de groeiende focus op stadsdistributie.

Logistiek vastgoed zit dan ook in een sterke groeifase, met een aanzienlijke toename in het aantal vierkante meters. Zo groeide het logistiek vastgoed in Nederland tussen 2016 en 2020 met maar liefst 33%, of 8 miljoen vierkante meter – van 24 miljoen m² naar 32 miljoen m².

Van open ruimte…

De voorbije jaren betekende dat ook: het innemen van vrije, beschikbare ruimte in een al zeer dichtbevolkte regio voor nieuwe ontwikkelingen, niet in het minst omdat onze sector een mooie groei in de werkgelegenheid met zich meebrengt.

We zien echter dat de terughoudendheid om meer open ruimte aan te snijden, groeit. Dat resulteert in strengere eisen voor nieuwe ontwikkelingen – of Greenfieldontwikkelingen.

… naar hergebruik op maat

Er wordt bijgevolg sterker ingezet op de herontwikkeling van bestaande bedrijfsgebouwen of sites – de zogenaamde Brownfieldontwikkelingen. Dat wil echter niet zeggen dat Greenfield-ontwikkelingen geen toekomst meer hebben. Er zal echter, ook door regelgeving en politiek beleid, omzichtiger mee omgesprongen worden.

Voordelen van Brownfield, afgestemd op de markt

Brownfield-locaties liggen vaak in bebouwde omgeving, dichtbij woonwijken. Het herontwikkelen van bestaande logistieke locaties biedt enkele voordelen:

  • Het zorgt voor een verduurzaming van de portfolio.
  • Door toegenomen ecommerce zijn opslag- en distributiecentra dichtbij steden bijzonder aantrekkelijk.
  • Er is vaak een betere bereikbaarheid voor personeel op de site.
  • Het risico op vertragingen en vergunningsperikelen is kleiner.
  • Er wordt actief bijgedragen aan het tegengaan van “verdozing” – het vullen van nieuwe bedrijfsterreinen met logistieke blokkendozen.

Efficiënt grondgebruik is dan ook een belangrijke stimulans voor een groenere, duurzamere toekomst. Overheden en het middenveld ageren steeds sterker tegen het innemen en verharden van groene ruimte. Als toonaangevende speler in logistieke vastgoed, wil WDP mee een motor zijn achter dit verhaal.

Baanbrekende Brownfield-innovaties: zo doen we dat

Om de kracht en mogelijkheden van Brownfield-ontwikkelingen goed te begrijpen, zoomen we even in op een project dat WDP onlangs aanvatte voor De Jong Verpakkingen.

Deze internationale speler in verpakkingen voor food, non-food, sierteelt, e-commerce en AGF kende een steile groei. Er moest dus uitgebreid worden. Maar vooral: dat moest gebeuren in dezelfde regio als die waarin het bedrijf werd opgericht. De beschikbare gronden in de omgeving waren echter beperkt.

De Jong Verpakkingen: verticaal innoveren en ruimte besparen

Op die uitdaging vonden onze teams een verrassend antwoord: verticaal innoveren met een meerlaags distributiecentrum. Het perceel waarop gebouwd werd, was niet groter dan 56.000 m². Door kantoren, productie-, opslag- én productieruimte te spreiden over twee verdiepingen, beschikt deze mooie onderneming inmiddels over niet minder dan 85.000 m² aan bruikbare oppervlakte!

In normale omstandigheden zou een dergelijke vloeroppervlakte een perceel van 150.000 m² vereisen. Dit nieuwbouwmagazijn doet het anders, met verticaal geoptimaliseerde opslag- en distributiecapaciteit. Een sterk staaltje innovatie – én verantwoord ruimtegebruik.

Duurzaam logistiek vastgoed: contacteer WDP

WDP is niet alleen voorloper op het gebied van herbruikbare energie en duurzame toepassingen voor zijn logistieke vastgoed. We verlaten de platgetreden paden en ontwikkelen nieuwe manieren van werken, die voluit voldoen aan de vraag van onze klanten. En aan de nieuwe evoluties binnen onze maatschappij.

Contacteer ons om uw logistiek vastgoedproject te bespreken.

Share