Het grootste single rooftop zonnepark van Europa ligt in WDPort of Ghent

Het grootste single rooftop zonnepark van Europa ligt in WDPort of Ghent

Met de installatie van het grootste zonneveld op één dak van Europa zet WDP opnieuw een grote stap in haar transitie naar groene energie. Maar liefst 37.000 zonnepanelen zullen begin 2023 op het dak van het logistieke park WDPort of Ghent verschijnen. “Dit megaproject stuwt onze zonne-energiecapaciteit in een klap met een kwart omhoog.”

Om de switch naar hernieuwbare energie te maken kijkt WDP omhoog: naar haar eigen torenhoge ambities, maar ook en vooral naar de zon. Zonne-energie vormt de kern van de haar langlopende energietransitie die de komende maanden een stevige boost krijgt. In het voorjaar van 2023 wordt immers een zonneveld van meer dan 150.000 m2 in gebruik genomen op het dak van het Big Box project in WDPort of Ghent, een site in de Gentse Noordzeehaven.

 

GEEN BETER PLEK MOGELIJK

Dat WDP deze locatie uitkoos voor dit immense project is geen toeval. Port of Ghent is een bloeiende Noordzeehaven met multimodale toegang en nog voldoende betaalbare ruimte om te ontwikkelen. “Een groot en duurzaam project als WDPort of Ghent past perfect binnen ons Energy & Sustainability-plan”, vertelt Ruben Vandam, Energy & Sustainability Manager bij WDP. “In dat opzicht konden we geen betere plek uitkiezen om dit gigantische zonnepark te installeren. Het dak is verdeeld in units die verhuurd worden aan Exterioo en X2O Badkamers. Samen vormen die stukken het grootste single rooftop veld van Europa. In de onmiddellijke omgeving is met enkele grootgebruikers bovendien een grote elektriciteitsbehoefte.”

MEER PRODUCEREN DAN WE NODIG HEBBEN

Met een totaal vermogen van 25 megawattpiek hebben de zonnepanelen genoeg vermogen om in principe 8.000 à 9.000 gezinnen van energie te voorzien. Hiermee komt het veld qua utility-scale (de mate van nuttigheid voor het algemene netwerk) in de buurt van de giga-installaties die op de grond al gangbaar zijn.

De duurzame warehouses hebben zelf weinig energie nodig: slechts 10% van de opgewekte elektriciteit gaat naar het gebouw zelf. De overige groene energie komt in het netwerk van Fluvius terecht: “We gaan inderdaad veel meer opwekken dan we zelf nodig hebben”, legt Vandam uit. “Het overgrote deel komt op de markt. Zo zorgen we mee voor de vergroening van de energievoorziening. De installatie kan ook afgeschakeld worden, om de negatieve druk op het net te kunnen verlichten op dagen van overproductie.”

Voor WDP is het nieuwe zonnepark in verschillende opzichten grensverleggend. “Op operationeel vlak is dit voor WDP een project van ongeziene proporties. Bouwploegen zijn al sinds half oktober bezig met de structuur en bekabeling, als voorbereiding op de installatie van de panelen zelf. In januari 2023 december zullen de eerste kleine installaties beginnen draaien, zodat de huurders er alvast hun energie kunnen uithalen. Wanneer ook de overige panelen in het voorjaar operationeel worden, verhogen we ons totaal vermogen naar 25 megawattpiek.”

OP NAAR 250 MEGAWATTPIEK IN 2025

Vandaag is dat vermogen iets meer dan 105 megawattpiek, dus we zetten een enorme stap in de goede richting. De ambitie van het Energy & Sustainability-team van WDP reikt immers nog veel verder. “Tegen 2025 willen we richting 250 megawattpiek vermogen”, aldus Vandam. “ We beseffen heel goed dat we actief zijn in een klimaatbelastende sector, maar ook dat we de tools in handen hebben om er iets aan te doen. Met deze stap willen we tonen dat we ook echt het goede voorbeeld kunnen geven.”

“Anderzijds is die evolutie voor WDP ook een opportuniteit: we gaan de energietransitie als volwaardige businessunit verder uitbouwen om onze klanten nog intensiever te begeleiden bij hun decarbonisatie. Zonnepanelen zijn daar een belangrijke schakel in. Met duurzame projecten zoals dit zonnepark willen we potentiele klanten een extra reden geven om voor ons te kiezen”, besluit Vandam.

 

Share