Supplier Code of Conduct: samen nemen we onze verantwoordelijkheid op

Bij WDP willen we onze sociale en duurzame verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Elke dag werken we keihard om een veilige, gezonde en aangename omgeving te creëren, met oog voor het persoonlijke welzijn van onze medewerkers en respect voor het milieu. Met onze Supplier Code Of Conduct nodigen we ook onze partners en leveranciers uit om hetzelfde engagement aan te gaan.

 

Als vastgoedpartner van de logistieke sector stelt WDP rechtstreeks en onrechtstreeks honderden mensen tewerk in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Roemenië en Duitsland. Om in deze landen kwalitatief logistiek vastgoed te ontwikkelen, slaan we de handen in elkaar met verschillende plaatselijke bouwbedrijven, architecten en aannemers. We vinden het ontzettend belangrijk dat al deze partijen de waarden van WDP delen, en daarom hebben we naast onze interne Employee Code of Conduct ook een richtlijn opgesteld voor onze leveranciers: de WDP Supplier Code of Conduct.

Logische stap

“Met de Supplier Code of Conduct trekken we de lijn door van de code voor onze eigen medewerkers”, legt General Counsel Johanna Vermeeren uit. “Daarin schetsen we de missie van WDP, waar het bedrijf voor staat en welke waarden we belangrijk vinden. Deze waarden worden gedragen door elke medewerker, en een uitbreiding naar onze partners en leveranciers was bijgevolg een logische volgende stap.”

Wat houdt de WDP Supplier Code of Conduct in?

De Supplier Code of Conduct steunt op vijf belangrijke elementen:

Mensenrechten

Het naleven van fundamentele mensenrechten is uiteraard een essentiële vereiste in al onze samenwerkingen. Voor activiteiten die in strijd zijn met de basisrechten en -vrijheden van mensen zoals bepaald in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de VN, is geen plaats in ons netwerk.

Eerlijke werkomstandigheden

Discriminatie hoort in geen enkele vorm thuis op de werkvloer. Van onze suppliers verwachten we dat ze hun medewerkers met respect behandelen en correct belonen.

Gezondheid & veiligheid

Het spreekt voor zich dat gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen – zowel op fysiek als mentaal vlak – gerespecteerd moeten worden. We verwachten dat onze partners investeren in preventieve maatregelen, beschermend materiaal en duidelijke voorlichting.

Milieu

WDP heeft een hart voor het milieu en hanteert daarom strenge milieuvereisten bij de ontwikkeling van warehouses. We rekenen op onze suppliers om hieraan te voldoen en zich bewust te zijn van hun milieu-impact.

Ethiek

Eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid zijn sleutelbegrippen bij WDP. 

Met deze Supplier Code of Conduct wil WDP zijn partners bewust maken van de sociale verantwoordelijkheid die we als (vastgoed)sector hebben, en hen aanmoedigen om op hun beurt ook andere bedrijven te inspireren. De eerste reacties na de invoering waren alvast erg positief. “We hebben onze Supplier Code of Conduct begin 2021 geïntroduceerd bij een eerste groep van aannemers en architecten en dat verliep erg vlot”, vertelt Johanna Vermeeren van WDP. “De bereidwilligheid om mee te gaan in ons verhaal is sterk aanwezig.”

Resultaten zien

Maar goede wil alleen is niet voldoende. “Natuurlijk zijn we blij als onze suppliers de ambitie tonen om de Code of Conduct te volgen. Maar we willen ook resultaten zien. Daarom volgen we hun activiteiten on site op, komt het onderwerp aan bod bij elke werfvergadering en nemen we in functie van onze vaststellingen maatregelen waar nodig. Voor alle duidelijkheid: WDP streeft naar langetermijnpartnerships en draagt dialoog en overleg hoog in het vaandel. We hanteren dus geen mentaliteit van straffen en boetes. Maar wanneer er zaken beter kunnen, zullen we de leverancier in kwestie aanspreken en samen met hem naar een oplossing zoeken.” 

#SpeakUp

“We beseffen dat onderwerpen als discriminatie, oneerlijke werkomstandigheden of corruptie op zijn minst een zekere gevoeligheid kennen en dat het niet altijd eenvoudig is om dit ter tafel te brengen. Maar we wensen toch in te zetten op het bespreekbaar maken ervan”, aldus Johanna Vermeeren. “Daarom bieden we ook de #SpeakUp procedure aan. #SpeakUp geeft mensen de kans om op een vertrouwelijke wijze rechtstreeks naar ons te komen met klachten of een melding van mogelijke inbreuken op deze basisprincipes.”

Share