Building construction

Wat is gasloos bouwen en is dit verplicht voor bedrijven?

De enorme uitstoot van CO2 en het effect daarvan op de globale klimaatverandering zijn de laatste jaren belangrijke items geworden in de actualiteit. Niet vreemd gezien de uitstoot van broeikasgassen onze aarde steeds meer opwarmt met als gevolg het smelten van de poolkappen en een wereldwijde stijging van het waterpeil.  

Om deze klimaatverandering te bestrijden of op zijn minst te vertragen, is een duurzame aanpak nodig, ook op vlak van huisvesting, kantoorbouw en magazijnen. Gasloos bouwen is dan de oplossing bij uitstek zijn. In deze blog leggen we u graag uit wat gasloos ondernemen precies is en waarom het belangrijk kan zijn voor een duurzame toekomst. We geven ook een antwoord op de vraag of gasloos bouwen enkel voor woningen verplicht is of ook voor bedrijven.  

Waarom gasloos bouwen? 

Op dit moment rekenen we nog steeds te vaak op fossiele brandstoffen om energie op te wekken. Denkt u bijvoorbeeld aan aardgas, waarmee het overgrote deel van de elektriciteit in Nederland opgewekt wordt. Ook in België is het nog steeds één van de belangrijkste brandstoffen. 

Fossiele brandstoffen kennen naast het vrijkomen van CO2 bij verbranding ook nog enkele andere nadelen zoals het veroorzaken van aardbevingen, bijvoorbeeld in Groningen. Daarnaast raken ze ook stilaan op waardoor de energievoorziening dreigt in gevaar te komen als er geen stappen ondernomen worden. 

Om bovenstaande reden werd in het Energieakkoord vastgelegd dat Nederland tegen 2050 een bijna volledig duurzame energievoorziening op poten moet hebben staan. De CO2-uitstoot zou daarbij ook 80 tot 95% lager moeten zijn dan in 1990.  

Gasloos bouwen uitgelegd 

Maar wat betekent gasloos bouwen nu precies? Kort gezegd betekent gasloos bouwen een woning, kantoor of magazijn bouwen zonder het gebruik van aardgas. De beste alternatieven voor aardgas zijn elektriciteit, warmtenetten, groen gas waaronder biogas en hybride oplossingen. 

Zo kunt u energie opwekken of verwarmen aan de hand van: 

  • Warmtepomp op lucht 
  • Warmtepomp op water 
  • Warmtepomp op elektriciteit 
  • Zonnepanelen en infrarood panelen 
  • Pelletkachels en houtkachels zoals leemkachels 

Daarnaast zijn er ook nog enkele andere zaken die u kunnen helpen om gasloos en duurzaam te bouwen, zonder verlies van verwarming en energie, namelijk: 

  • Zorgen voor een uitstekende isolatie van het gebouw 
  • Koken op inductie 
  • Ventilatie met warmteterugwinning 

Geldt er een verplichting voor bedrijven? 

Nu is de grote vraag natuurlijk of gasloos bouwen op dit moment een verplichting is, en of ze dan ook, naast woningen, geldt voor bedrijven. Sinds juli 2018 is het in Nederland zo dat alle nieuwbouwwoningen niet meer aangesloten zijn op een gasnetwerk, maar gebruik moeten maken van een andere energiebron. De overschakeling voor andere woningen zal de komende jaren geleidelijk aan ook verplicht doorgevoerd worden, maar eigenaars kunnen natuurlijk nu al investeren in een duurzamer energieverbruik zonder aardgas.  

In Nederland is het op dit moment zo dat de 200 bedrijven die het meest aardgas verbruiken tegen 2022 van het Groningse aardgas af moeten stappen. Ook hier geldt dat andere Nederlandse bedrijven ook alvast op zoek kunnen gaan naar een milieuvriendelijke oplossing. Het is immers zo dat tegen 2050 Nederland gasloos is voor zowel woningen als kantoren en bedrijven. Voor bedrijven betekent dat investeren in andere energiebronnen, het voorzien van een goede vloer-, dak- en gevelisolatie en het plaatsen van triple glas. 

Komt daarbij dat in 2023 elk kantoor groter dan 100m2 minimaal het energielabel C moet hebben. Dat betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar.  

Voor België gelden dan weer andere regels. Zo heeft de Vlaamse ministerraad op 18 december 2020 een wijzigingsbesluit goedgekeurd waarbij bouwaanvragen voor grote verkavelingen of nieuwe grote groepswoningbouwprojecten vanaf 2021 niet langer meer aangesloten zullen worden op het gasnet. Voor dergelijke bouwwerken zal er meer beroep gedaan worden op warmtepompen. 

Momenteel geldt er dus voor beide landen een verplichting voor gasloos bouwen, hetzij met andere voorwaarden en enkel in geval van nieuwe bouwaanvragen voor woningen. Dat gezegd zijnde is het doel op langere termijn, tegen 2050, om verplicht gasloos te zijn in Nederland zowel voor woningen als bedrijven. Ook België zal steeds meer afstappen van aardgas dus u doet er goed aan volop informatie over gasloos bouwen en ondernemen in te winnen en de eerste stappen te zetten naar een duurzamer energieverbruik. 

Nieuwsgierig naar de meerwaarde van gasloos bouwen? Lees dan snel onze volgende blog over de voordelen van gasloos ondernemen. Wenst u meer uitgebreide informatie over deze milieuvriendelijke manier van ondernemen? Download dan snel de WDP whitepaper over gasloos bouwen.  

 

Whitepaper gasloos bouwen downloaden

 

Share