WDP Sale & Lease Back 2

Wat zijn de voordelen van Sale and Lease Back voor uw bedrijf?

In onze eerste blog ‘Wat is een Sale and Lease Back overeenkomst voor logistiek vastgoed?’ kwam u meer te weten over de betekenis van Sale & Lease Back, welke factoren er een grote rol bij spelen en voor welke bedrijven zo’n overeenkomst interessant kan zijn. In deze blog willen we graag wat dieper ingaan op de meerwaarde die Sale and Lease Back kan betekenen voor uw onderneming.

Sale and Lease Back is immers niet alleen een gunstigere financieringsvorm vergeleken met hypothecaire leningen en bankfinancieringen, het biedt ook verschillende andere interessante voordelen. Zo kan u bijvoorbeeld bij een Sale and Lease Back overeenkomst vaak zelf, in samenspraak met de andere partij, bepalen welke maandelijkse huurprijs u zal betalen. Bovendien kan die huur betaald worden met de cashflow die uit de overeenkomst zal vloeien.

Dit zijn reeds twee aantrekkelijke eigenschappen van een dergelijke overeenkomst. We lichten nu de andere voordelen van Sale and Lease Back voor uw bedrijf uitgebreider toe in volgend overzicht

 

Financiële meerwaarde

Dit is misschien wel het belangrijkste voordeel van Sale and Lease Back: het vrijmaken van het nodige kapitaal. Kan uw bedrijf extra financiële middelen gebruiken om een efficiëntie werking en groei te garanderen? Dan kan een Sale and Lease Back overeenkomst een goede oplossing zijn. Door uw vastgoed te verkopen aan GVV of Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen heeft u opnieuw toegang tot financiële middelen die geblokkeerd zaten in de eigendom van uw commerciële ruimte.

Liquiditeit en kredietwaardigheid

Een Sale and Lease Back overeenkomst verhoogt het ratio tussen vaste en vlottende activa. Dit geeft uw bedrijf de mogelijkheid om kortlopende schulden aan kredietverstrekkers af te betalen. Het omzetten van kapitaal uit vastgoed naar contanten zorgt dus voor een verbetering van uw kapitaalstructuur.

Verbeterde balansstructuur

Met een Sale and Lease Back overeenkomst bent u in staat uw vast actief te vervangen door de contante opbrengsten van de verkoop, uw vlottende activa. De balans van uw bedrijf wordt op die manier versterkt met eigen kapitaal.

Door Sale and Lease Back genereert uw bedrijf liquiditeiten en verdwijnt vervolgens het vastgoed van uw balans. Deze transactie verhoogt dan ook de solvabiliteit of financiële gezondheid van uw bedrijf.

Fiscaliteit

Ook op vlak van fiscaliteit kent het Sale and Lease Back-principe heel wat interessante voordelen en dat voor zowel België als Nederland.

Zo geldt in België onder meer:

  • recht op een spreiding van de belasting op de meerwaarde van de verkoop
  • het niet moeten betalen van registratierechten en een verlaging van de meerwaardebelasting indien het vastgoed door de Gereglementeerde Vastgoedvennootschap betaald wordt in aandelen

In Nederland kan men beroep doen op een uitstel van belastingheffing op de meerwaarde van de verkoop en een aftrek van huurpenningen van de belastbare winst.

Behoud van controle

Wanneer u opteert voor een Sale and Lease Back overeenkomst verkoopt u uw commercieel vastgoed dan wel aan een GVV, maar behoudt u nog steeds de controle over uw pand. U kan met andere woorden nog steeds gebruik maken van het vastgoed om de werking van uw organisatie verder te zetten, weliswaar zonder dat u eigenaar bent. Het geeft u bijvoorbeeld de kans om niet-strategische bedrijfspanden te verkopen, maar wel uw zaak verder te zetten in het vastgoed tot er zich een betere locatie aandient.

Focus op core business en groei

Wanneer uw bedrijf niet langer meer beschikt over de nodige financiële middelen kan Sale and Lease Back de oplossing zijn om de groei van uw bedrijf verder te kunnen zetten. U heeft immers kapitaal nodig om uw werknemers, leveranciers en facturen te betalen, uw voorraad op te bouwen, enzovoort. Doet u dit niet dan zakt de productiviteit en dus ook de opbrengst van uw onderneming. Een Sale and Lease Back overeenkomst biedt u dus de kans om de focus te behouden op de groei van uw core business.

Discretie

Een verkoop van vastgoed om kapitaal vrij te maken voor een betere bedrijfswerking is niet meteen iets dat u aan de buitenwereld wil verkondigen. Een Sale and Lease Back overeenkomst garandeert dan ook steeds discretie en vermijdt een onnodige adreswijziging.

Wenst u meer informatie over het Sale and Lease Back-principe en de potentiële voordelen die het uw bedrijf kan bieden? Download dan hier het WDP e-book en verzamel alle nodige informatie over Sale and Lease Back om ermee aan de slag te gaan. Bent u nieuwsgierig naar de meerwaarde van een Sale and Lease Back overeenkomst bij WDP? Lees er dan alles over in onze volgende blog!

WDP Sale & Lease Back

Share