Corporate Governance

Corporate Governance

Voor WDP staat van bij de oprichting eerlijk en correct zakendoen voorop, steeds op basis van onze kernwaarden. WDP streeft hierbij de hoogste standaarden na op vlak van corporate governance vanuit de overtuiging dat dit bijdraagt tot het langetermijnsucces van de Vennootschap en aan de bescherming van de belangen van alle stakeholders.

 

De Raad van Bestuur waakt erover dat de hiertoe uitgewerkte corporate governance principes en processen ten alle tijde geschikt zijn voor de Vennootschap en voldoen aan de geldende corporate governance reglementering of normen. Onze governance-principes en processen zijn weerspiegeld in ons Corporate Governance Charter en onze Corporate Governance Verklaring

Onze governancestructuur

 

Raad van Bestuur en comités

Onze Delegation Matrix

Het Corporate Governance Charter geeft toelichting bij de delegatie van beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden vanuit de Raad van Bestuur naar de CEO’s. 

De verder delegatie van de CEO’s aan bijzondere volmachtdragers kan u hier terugvinden.