Duurzaamheid & Energie

Duurzaamheid & Energie

WDP Climate Action Plan

CLIMATE ACTION PLAN

WDP streeft ernaar net-zero te opereren doorheen zijn volledige waardeketen (scope 1, 2 en 3) tegen 2050 via drie tracks met elk duidelijke, ambitieuze en transparante doelstellingen:

WDP ENERGY

Toonaangevende rol in transitie naar hernieuwbare energie en optimaal gebruik

WDP DECARB+

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de milieu-impact naar net zero (scope 1, 2, 3) tegen 2050

WDP GREEN

Integratie van duurzaamheid in de ontwikkeling, financiering en activiteiten van de groep

WAREHOUSES M.A.D.E. FOR FUTURE

Duurzaamheid is een manier van ontwerpen, een manier van ontwikkelen, een manier van zakendoen. We hebben het M.A.D.E. voor toekomst.

M.ateriaalgebruik

Door zorgvuldig onze grondstoffen en bouwpartners te selecteren en nog strengere bouwnormen te stellen, wil WDP zijn inspanningen versnellen naar een koolstofarme omgeving.

A.anpassing

We gaan de uitdaging aan om onder de 1,5 C te blijven en blijven de veerkracht van onze gebouwen tegen klimaatverandering gerelateerde risico's versterken.

D.ecarbonisatie

Onze ecologische voetafdruk verkleinen, waardoor onze hele waardeketen wordt getarget. We willen een impact hebben door middel van koolstofarme ontwikkelingen en het verminderen van het verbruik en de voetafdruk van de activiteiten van onze klanten

E.lektrificatie

Betekenisvolle bijdrage aan de energietransitie door het vergroten van de productiecapaciteit voor hernieuwbare energie op locatie en het optimaliseren van het energieverbruik.

M.A.D.E. logo


PV Installaties

We blijven investeren in fotovoltaïsche installaties die onze klanten voorzien van groene, duurzame en CO2-arme energie. In 2020 was 1/3de van onze volledige portfolio uitgerust met zonnepanelen, goed voor een energieproductie van 100 MWp in de hele WDP-groep.

Certificering

In de voorbije jaren nam het aantal duurzaamheidscertificaten in onze portfolio sterk toe. Tal van locaties zijn EDGE- of BREEAM-gecertificeerd. Leer meer over wat deze certificaten precies inhouden.

Meer over BREEAM

Meer over EDGE

Brownfield - Herontwikkelingen

Slim omgaan met onze open ruimte is deel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. WDP blaast leven in onderbenutte locaties en ontwikkelt ze tot moderne nieuwbouwmagazijnen vol duurzame technologieën. Daarbij wordt de grond op locatie vaak gesaneerd, waardoor bijgedragen wordt tot de algemene gezondheid van werknemers én omwonenden.

Biodiversiteit

Klimaatverandering, ontbossing, vervuiling en exploitatie van soorten vormen een belangrijke bedreiging voor biodiversiteit. Bij WDP erkennen we de cruciale rol die we spelen bij het beschermen en bevorderen van biodiversiteit door middel van onze vastgoedontwikkeling, -beheer en -exploitatie. We streven ernaar om de oorzaken van ontbossing aan te pakken, waardevolle bossen te beschermen en bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van onze panden. Sluit je aan bij ons op onze reis en ontdek ons referentieproject, het WDP Prinsenhil Logistics Parc, dat momenteel in aanbouw is. Laten we samen een positieve impact hebben op het behoud van biodiversiteit en de uitbreiding van beboste gebieden.

Green Financing

Het WDP Green Finance Framework maakt de uitgifte van Green Bonds, Green Private Placements of Green Loans mogelijk. Steeds op basis van transparante criteria rond investeringen in hernieuwbare energie, maatregelen rond energie-optimalisatie of andere energievriendelijke projecten. 

In 2020 ondertekende WDP samen met IFC een financieringspakket van 205 miljoen euro voor logistieke nieuwbouwprojecten in Roemenië, die allemaal EDGE-gecertificeerd werden (zie persbericht). In hetzelfde jaar ondertekende WDP samen met EBRD een pakket van 150 miljoen euro voor de realisatie van reeds verhuurde, geplande projecten én de verdere groei van WDP Roemenië. Samen met EBRD zetten we een inclusieproject op touw voor jongeren op de Roemeense arbeidsmarkt. Zo vechten we samen tegen de hoge jeugdwerkloosheid in het land (zie persbericht).

In 2022 heeft WDP met succes 500 miljoen euro aan green bonds via US private placement geplaatst. De opbrengsten van deze green bonds zullen uitsluitend worden gebruikt ter (her)financiering van activa die in aanmerking komen volgens de definitie in het Green Finance Framework van WDP (zie persbericht).