ESG

ESG

WDP - ESG

Bijdrage aan de SDG's van de Verenigde Naties

WDP ESG4 - ENG

WDP wil de persoonlijke en professionele ontwikkeling van zijn medewerkers verbeteren door middel van algemene en individuele opleidingen en gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen.

WDP ESG 7

Implementatie van een energiemonitoringsysteem dat het energieverbruik van WDP en zijn klanten in kaart brengt en optimaliseert. WDP tapt ook hernieuwbare energie aan door het plaatsen van zonnepanelen. WDP zal een klimaatplan opstellen met concrete acties en doelstellingen, rekening houdend met de 2030 klimaatdoelstellingen voor de Europese Unie en de Europese Green Deal 2050.

WDP ESG 8 - ENG

De bedrijfsvoering van WDP. Een goede mix van verschillende talenten, culturen en persoonlijkheden is cruciaal voor het wervingsbeleid. Om talent binnen het bedrijf te behouden, streeft WDP ernaar voor voortdurende ontwikkeling en betrokkenheid bij het bedrijf en zijn projecten.

WDP ESG 11 - ENG

Als langetermijninvesteerder kan WDP een rol spelen in de verdere duurzame uitrol van infrastructuur in de regio's waar het bedrijf actief is. WDP is er vast van overtuigd dat goed bestuur leidt tot een goed evenwicht tussen de belangen van de verschillende stakeholders en de gemeenschap.

 

Verklaring door de CEO

Zoals elke onderneming heeft WDP een maatschappelijke taak. Als toonaangevende vastgoedpartner voor de logistieke sector, die een grote impact heeft op welvaart en milieu, zijn wij ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid. Daarom staat duurzaam ondernemen al jaren centraal in de strategie van WDP.

De voortdurende ontwikkeling, groei en motivatie van alle medewerkers zorgt ervoor dat zij zich goed voelen binnen het bedrijf en dat zij hun competenties verder kunnen uitbouwen.

Een veilige en gezonde leef- en werkomgeving voor #TeamWDP, klanten, investeerders, leveranciers en de hele community is essentieel in het operationele management van WDP. 

Vanuit de spirit van een familiebedrijf zijn een flexibele, vlakke bedrijfsorganisatie en een hands-on en can-do entrepreneurship inherent aan het DNA van WDP.

WDP tracht maximaal de CO2-uitstoot van de gebouwen te verminderen door diverse initiatieven in de bestaande portefeuille en voor nieuwbouwprojecten.

Eerlijk en correct zaken doen, een open communicatie en een transparante rapportage inzake deugdelijk bestuur, staan garant voor een verantwoorde bedrijfsvoering.

De integratie van nieuwe digitale technologieën, moet leiden tot een verbetering van de bedrijfsprocessen, het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende teams over de verschillende landen heen, alsook van de kwaliteit en de service voor alle stakeholders.