ESG

ESG

WDP tracht maximaal de CO2-uitstoot van de gebouwen te verminderen door diverse initiatieven in de bestaande portefeuille en voor nieuwbouwprojecten.

Eerlijk en correct zaken doen, een open communicatie en een transparante rapportage inzake deugdelijk bestuur, staan garant voor een verantwoorde bedrijfsvoering.

Performance in 2022

Bijdrage aan de SDG's van de Verenigde Naties

WDP ESG 8 - ENG

De bedrijfsvoering van WDP. Een goede mix van verschillende talenten, culturen en persoonlijkheden is cruciaal voor het wervingsbeleid. Om talent binnen het bedrijf te behouden, streeft WDP ernaar voor voortdurende ontwikkeling en betrokkenheid bij het bedrijf en zijn projecten.

WDP ESG 11 - ENG

Als langetermijninvesteerder kan WDP een rol spelen in de verdere duurzame uitrol van infrastructuur in de regio's waar het bedrijf actief is. WDP is er vast van overtuigd dat goed bestuur leidt tot een goed evenwicht tussen de belangen van de verschillende stakeholders en de gemeenschap.

 

WDP ESG4 - ENG

WDP wil de persoonlijke en professionele ontwikkeling van zijn medewerkers verbeteren door middel van algemene en individuele opleidingen en gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen.

WDP ESG 7

Implementatie van een energiemonitoringsysteem dat het energieverbruik van WDP en zijn klanten in kaart brengt en optimaliseert. WDP tapt ook hernieuwbare energie aan door het plaatsen van zonnepanelen. WDP zal een klimaatplan opstellen met concrete acties en doelstellingen, rekening houdend met de 2030 klimaatdoelstellingen voor de Europese Unie en de Europese Green Deal 2050.

WDP heeft concrete targets bepaald omtrent de vermindering van de CO2-uitstoot en ambieert een klimaatneutrale bedrijfsvoering (scope 1, 2 en 3) tegen 2050. Door in te zetten op zijn volledige waardeketen kan WDP doeltreffende acties nemen inzake klimaatverandering.

 

De vermindering van CO2 -uitstoot en afval vormen belangrijke aandachtspunten in de uitvoering van onze activiteiten, inclusief waakzaamheid inzake biodiversiteit.

 

Klimaatverandering aanpakken vereist ambitieuze acties. Onze op wetenschap gebaseerde doelstellingen bewijzen onze inzet voor het bouwen van een duurzame economie, door niet enkel te doen wat gemakkelijk is, maar vooral wat noodzakelijk is.

WDP is er trots op een wetenschappelijk onderbouwd doel te hebben gesteld en zich te positioneren als bedrijfsleiders van de koolstofarme transitie. Ontdek meer

WDP hanteert een transparante milieurapportage via CDP

 

Verklaring door de Raad van Bestuur en de CEO inzake duurzaamheid

Als toonaangevende vastgoedpartner voor de logistieke vastgoedsector, is WDP zich terdege bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom staat duurzaam ondernemen al jaren centraal in de strategie van WDP.