Kerncijfers

Kerncijfers

 

WDP Jaarverslag 2022

 

2013

2014

2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Operationeel

             

Reële waarde van de vastgoedbeleggingen (inclusief zonnepanelen) (in miljoen euro)

1.273,1

1.567,3

1.930,0

2.203,8 2.669,8 3.449,6 4.175,8 4.766,5 6.054,3 6.656,0

Totale grondoppervlakte (in m2) (inclusief gronden in concessie)

4.849.454

5.701.562

6.613.567

7.309.128 8.767.182 11.843.174 12.475.388 13.170.851 14.911.239 16.785.359

Verhuurbare oppervlakte (in m2)

2.137.602

2.432.230

3.081.943

3.375.482

3.756.983

4.485.050 5.038.303 5.490.697 5.931.807 6.681.997

Brutohuurrendement (inclusief leegstand)1 (in %)

8,2

8,0

7,6

7,5 7,1 6,7 6,3 6,1 5,2 5,7

Gemiddelde looptijd huurcontracten (tot en met eerste vervaldag)2 (in jaren)

7,3

7,1

6,5

6,3 6,2 5,8 6,0 5,9 5,8 5,5

Bezettingsgraad3 (in %)

97,4

97,6

97,5

97,0 97,4 97,5 98,1 98,6 98,6 99,1

Operationele marge (in %)

91,8

91,8

92,1

93,3 92,5 91,3 91,6 90,7 90,7 91,3

Resultaat (in miljoen euro)

             

Vastgoedresultaat

89,0

101,8

129,1

139,7 154,5 187,9 216,6 242,7 278,4 319,6

Operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille)

81,8

93,5

119,0

130,2 142,8 171,6 198,3 220,1 252,6 291,8

Financieel resultaat (exclusief variaties in de reële waarde van de financiële instrumenten)

-22,1

-25,4

-27,1

-30,3 -25,7 -33,0 -40,2 -38,7 -39,9 -43,4

EPRA-winst 

59,6

67,3

90,9

100,8 121,4 134,4 152,4 187,9 201,2 236,3

Resultaat op de portefeuille (inclusief aandeel joint ventures) - aandeel Groep

-0,7

19,7

47,4

31,2 101,5 208,3 277,4 187,9 730,5 -101,9

Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten - aandeel Groep

20,8

-19,4

7,8

1,8 16,5 -9,0 -29,9 -31,0 52,4 224,6

Afschrijving en waardevermindering zonnepanelen (inclusief aandeel joint ventures) - aandeel Groep

N/R

-2,9

-3,4

-3,5 -4,2 -4,8 -6,2 -6,8 -1,8 -7,2

Nettoresultaat (IFRS) - aandeel Groep

79,70

64,70

142,7

130,2 235,2 328,8 393,7 324,6 982,3 351,7

Financieel

             

Balanstotaal (in miljoen euro)

1.283,1

1.570,3

1.907,3

2.182,6 2.675,3 3.483,3 4.222,8 4.790,4 6.106,2 7.053,8

Eigen vermogen (exclusief de reële waarde van financiële instrumenten) (in miljoen euro)

576,7

682,5

829,4

1.091,7 1.281,3 1.580,5 2.103,9 2.353,9 3.510,3 4.273,4

Netto financiële schuld (in miljoen euro)

686,8

863,6

1.041,7

1.045,6 1.348,6 1.696,0 1.851,2 2.108,3 2.184,4 2.393,3

Loan-to-value (in %)

54,4

56,0

55,2

48,4 51,3 50,0 45,0 45,0 36,7 35,4

Schuldgraad (proportioneel) (conform GVV-KB) (in %)

55,1 56,7 56,8 50,5 53,1 51,8 46,7 46,6 38,1 37,6
Net debt / EBITDA (adjusted)9 (in x) 8,1 8,8 8,5 7,9 8,6 9,0 8,0 8,3 7,9 7,1

Gemiddelde kost van de schulden (in %)

3,6

3,5

2,9

2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9

Interest Coverage Ratio4 (in x)

3,6

3,3

4,2

4,1 4,9 4,6 4,5 4,9 5,6 5,9

Gegevens per aandeel (in euro)

             

Brutodividend

0,46

0,49

0,57

0,61 0,64 0,69 0,74 0,80 0,88 1,00

EPRA-winst

0,55

0,59

0,71

0,76 0,80 0,86 0,93 1,00 1,10 1,25

Resultaat op de portefeuille (inclusief aandeel joint ventures) - aandeel Groep

-0,01

0,17

0,37

0,23 0,67 1,33 1,69 1,08 4,00 -0,54

Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten - aandeel Groep

0,19

-0,17

0,06

0,01 0,11 -0,06 -0,18 -0,18 0,29 1,19

Afschrijving en waardevermindering zonnepanelen - aandeel groep

N/R

-0,03

-0,03

-0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,01 -0,04

Nettoresultaat (IFRS) - aandeel Groep

0,74

0,56

1,12

0,98 1,55 2,10 2,40 1,87 5,38 1,86

EPRA NAV

5,1 5,6 6,4 7,3 8,3 10,2 12,8 14,3 20,1 20,7

NAV IFRS5

4,7

5,0

5,9

6,9 8,0 9,8 12,2 13,5 19,0 20,9

Beurskoers

7,5

9,0

11,6

12,1 13,4 16,4 23,2 28,3 42,2 26,7

 

Sommige cijfers werden onderworpen aan afrondingsaanpassingen. Bijgevolg is het mogelijk dat cijfers die worden weergegeven als totalen in bepaalde tabellen geen precieze rekenkundige samenvoeging zijn van de cijfers die eraan voorafgaan.

  1. Berekend door de geannualiseerde bruto(cash)huren te delen door de fair value. De fair value is de waarde van de vastgoedbeleggingen na aftrek van transactiekosten (voornamelijk overdrachtsbelasting).
  2. Inclusief de zonnepanelen die worden meegenomen aan de resterende gewogen gemiddelde looptijd van de groene stroomcertificaten.
  3. Berekend in functie van de huurwaarden van de verhuurde gebouwen en de niet verhuurde oppervlaktes en inclusief de inkomsten van de zonnepanelen. Projecten in aanbouw en/of renovatie worden buiten beschouwing gelaten.
  4. Gedefinieerd als operationeel resultaat (vóór het resultaat op de portefeuille) gedeeld door intrestkosten min geïnde intresten en dividenden min vergoeding financiële leasings en soortgelijke.
  5. De IFRS NAV wordt berekend als het eigen vermogen conform IFRS gedeeld door het totaal aantal dividendgerechtigde aandelen op balansdatum. Dit betreft de nettowaarde conform de GVV-wetgeving.