Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor het goede doel

Op sleeptouw genomen door De Warmste Week, kiest WDP elk jaar een goed doel uit dat zij financieel en/of materieel wil steunen aan de hand van een aantal acties door #Team WDP doorheen het jaar.

WDP is solidair met de kwetsbare groepen en sociale initiatieven die in 2020 hard worden getroffen door Covid-19. Op initiatief van de voorzitter en de voltallige Raad van Bestuur, is dan ook een specifieke steunactie opgestart. Vanuit de verschillende internationale teams zijn een aantal lokale initiatieven uitgekozen die financieel zullen worden ondersteund. WDP reserveert ook een gedeelte van de middelen voor medewerkers die ondersteuning zouden nodig hebben ten gevolge van Covid-19.

WDP koos in 2020 volgende goede doelen:

Deze goede doelen konden in het verleden rekenen op de warme steun van WDP:

Duurzaam ondernemen

Zoals elke onderneming heeft WDP een maatschappelijke taak. Als toonaangevende vastgoedpartner voor de logistieke sector, die een grote impact heeft op welvaart en milieu, zijn wij ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid. Daarom staat duurzaam ondernemen al jaren centraal in de strategie van WDP.

 

HSES

HSES (health, safety and environmental services - diensten voor veiligheid, gezondheid en milieu)

Met het oog op de groei van WDP en de toenemende risico's met betrekking tot HSES op bouwterreinen, in gebouwen en kantoren, heeft het uitvoerend management beslist om binnen WDP een HSES-strategie/actieplan te ontwikkelen en in te voeren*