Blog

Blog

Al die huiveringwekkende kostuums en accessoires waarmee we elkaar op Halloween de stuipen op het lijf jagen? De kans is reëel dat ze allemaal uit het nieuwe distributiecentrum van feestartikelenspecialist Boland komen. Nu de Halloween-gekte opnieuw is losgebarsten, gingen we er even poolshoogte nemen.

 

gasloos-bouwen-Berner

Nederland is altijd vooruitstrevend geweest op het gebied van energieverbruik en ondernemen. Tegen 2030 moeten dan ook alle panden er gasloos zijn om de sterke uitstoot van CO2 terug te dringen en de klimaatopwarming tegen te gaan. Dat kwam ook Berner Produkten ter ore wanneer het internationale bedrijf de bouw van een nieuwe warehouse plande in Kerkrade, Nederland.

Gasloos bouwen

Nederland en meer bepaald Groningen wordt de laatste jaren opgeschrokken door aardbevingen, wegzakken van de bodem en inzakken van gebouwen veroorzaakt door de aardsgaswinning. Daarnaast zorgt de enorme uitstoot van CO2 ervoor dat de klimaatopwarming steeds verder evolueert met alle gevolgen van dien.