Bestuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de zaakvoerder De Pauw NV, telt de volgende zes leden:

 • Mark Duyck, Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoerend voorzitter. 
 • Tony De Pauw, CEO Hij vertegenwoordigt de referentieaandeelhouder, namelijk de familie Jos De Pauw.
 • Anne LeclercqOnafhankelijk bestuurder Director Treasury and Capital Markets bij het Belgisch Agentschap van de Schuld. Expert in efficiënt financieel beheer en algemeen management.
Raad van Bestuur
 • Frank Meysman, Onafhankelijk bestuurder
  Hij kan bogen op grote kennis en internationale ervaring inzake marketing en kan daardoor de klantgerichtheid van WDP versterken.
 • Cynthia Van Hulle, Onafhankelijk bestuurder
  Hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Expert inzake Corporate Finance, herstructureringen en Corporate Governance.
 • Joost Uwents, CEO
  Hij vormt samen met Tony De Pauw het managementteam van WDP.  
Uitvoerend management

Tony De Pauw is uitvoerend bestuurder en CEO. Hij is in eerste instantie de eindverantwoordelijke voor:

 • het investeringsbeleid, namelijk het zoeken, bestuderen en onderhandelen van nieuwe acquisitiedossiers in de regio’s waar WDP actief is, eveneens samen met de desbetreffende algemeen directeur;
 • het beheer van de vastgoedportefeuille, meer bepaald het uitstippelen van het beleid voor het beheer van de bestaande gebouwen (onderhouds-, aanpassings- en verbeteringswerken), in overleg met de facility managers;
 • het projectmanagement, namelijk het opvolgen van de lopende nieuwbouwwerven in samenwerking met de project managers, eveneens samen met de technisch directeur.
Uitvoerend management

Joost Uwents is uitvoerend bestuurder en CEO. Hij is in de eerste plaats eindverantwoordelijke voor:

 • het algemeen management, met andere woorden, de dagdagelijkse leiding van het WDP-team;
 • het financieel beleid en de interne rapportering. Dit omvat onder meer het cashmanagement, het debiteuren- en crediteurenbeheer, het beheer van de leningen en de rentekosten en de rapportering naar de verschillende niveaus in overleg met de CFO;
 • marketing, met name het uitwerken van commerciële acties naar bestaande en potentiële klanten toe, in samenwerking met de marketingverantwoordelijke;
 • het commercieel beleid. Dit is het uitstippelen van de aanpak om de bezettingsgraad op lange termijn te maximaliseren, met aandacht voor zowel bestaande als potentiële klanten. Dit gebeurt samen met de verschillende commerciële verantwoordelijken;
 • investor relations, namelijk de communicatie naar de particuliere en institutionele beleggers via contacten met financiële analisten en journalisten, maar ook rechtstreeks met de beleggers via roadshows en andere initiatieven, eveneens samen met de CFO.