Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen

Zoals elke onderneming heeft WDP een maatschappelijke taak. Als toonaangevende vastgoedpartner voor de logistieke sector, die een grote impact heeft op welvaart en milieu, zijn wij ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid. Daarom staat duurzaam ondernemen al jaren centraal in de strategie van WDP.

 

HSES

HSES (health, safety and environmental services - diensten voor veiligheid, gezondheid en milieu)

Met het oog op de groei van WDP en de toenemende risico's met betrekking tot HSES op bouwterreinen, in gebouwen en kantoren, heeft het uitvoerend management beslist om binnen WDP een HSES-strategie/actieplan te ontwikkelen en in te voeren*

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid is geen luxe, maar een essentieel aspect van ons businessmodel.

Onze klanten verwachten dat hun magazijnen voldoen aan alle standaard milieucriteria en ze zo mogelijk overtreffen.

BREEAM criteria

 • Evaluatie van het energieverbruik van een gebouw
 • Terreingebruik
 • Ecologie
 • Bouwproces
 • Waterverbruik

 

 • Afvalverwerking
 • Gebruik van verlichting
 • Uitrusting en materialen
 • Gezondheid en comfort

BREEAM voordelen

 • Een transparant en gemakkelijk te begrijpen meetsysteem dat steunt op zo objectief mogelijke bronnen.

 

 • Een positieve impact op het ontwerp, bouwproces en beheer van onze magazijnen.

 

 • Een technische standaard met strikte kwaliteitsborging en certificatie.