WDP - Shareholders opt for around 55% of shares for optional dividend

Aandeelhouders kiezen voor circa 55% van de aandelen voor keuzedividend

De aandeelhouders van WDP opteerden voor 55,5% van hun aandelen (in lijn met vorig jaar) voor een inbreng van dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash.

Dit resultaat leidt tot een kapitaalverhoging voor WDP van ongeveer 50 miljoen euro door middel van de creatie van 2.224.662 nieuwe aandelen, waardoor het totaal aantal aandelen WDP 174.713.867 zal bedragen. Dit resulteert op heden, samen met de verwachte gereserveerde winsten gedurende 2020, in een totale versterking van het eigen vermogen van circa 92 miljoen euro in 2020.

Share