Aandeelhouders kiezen voor circa 65% van de aandelen voor keuzedividend

De aandeelhouders van WDP opteerden voor 64,4% van hun aandelen voor een inbreng van dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash.

Dit resultaat leidt tot een kapitaalverhoging voor WDP van ongeveer 41 miljoen euro door middel van de creatie van 490.361 nieuwe aandelen, waardoor het totaal aantal aandelen WDP 21.816.404 zal bedragen. Dit resulteert op heden, samen met de verwachte gereserveerde winsten gedurende 2017, in een totale versterking van het eigen vermogen van circa 66 miljoen euro in 2017.

Share