Aandeelhouders kiezen voor circa 68% van de aandelen voor keuzedividend

De aandeelhouders van WDP opteerden voor 67,8% van hun aandelen voor een inbreng van dividendrechten in ruil voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash.

Dit resultaat leidt tot een kapitaalverhoging voor WDP van ongeveer 47 miljoen euro door middel van de creatie van 497.325 nieuwe aandelen, waardoor het totaal aantal aandelen WDP 22.506.602 zal bedragen. Dit resulteert op heden, samen met de verwachte gereserveerde winsten gedurende 2018, in een totale versterking van het eigen vermogen van circa 82 miljoen euro in 2018.

Share