VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND

De Raad van Bestuur van de zaakvoerder van WDP heeft beslist om dit jaar aan de aandeelhouders opnieuw de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden. De aandeelhouders werden op de Algemene Vergadering die vandaag plaatsvond, geïnformeerd over de concrete modaliteiten van dit keuzedividend, waaronder de uitgifteprijs en de aanvaardingsperiode. Daarna keurde de Algemene Vergadering het dividend over 2015 goed.

Share