Voorwaarden betreffende het keuzedividend

De Raad van Bestuur van WDP heeft beslist om dit jaar aan de aandeelhouders opnieuw de mogelijkheid van een keuzedividend aan te bieden. De aandeelhouders worden naar aanleiding van de Algemene Vergadering die vandaag plaatsvond, geïnformeerd over de concrete modaliteiten van dit keuzedividend, waaronder de uitgifteprijs en de keuzeperiode. De Algemene Vergadering keurde het dividend over 2019 goed.

Share