Head of IT & Digital

HEAD OF IT & DIGITAL

De Head of IT & Digital zit in de driver’s seat om samen met het team en de externe partners de IT strategie in lijn met de bedrijfsstrategie vorm te geven en op te volgen. Het eerste doel van de Head of IT & Digital is stabiliteit brengen, waarna kan worden ingezet op change. Er is nood aan projectplanning met de nodige buffers en helikopterview dat het kader biedt voor het team. Er liggen heel wat opportuniteiten op vlak van technologie en digitalisatie die de ambitie en verdere groei van WDP op korte en lange termijn kunnen ondersteunen. Niet voor niets is er een digitale pijler opgenomen in het groeiplan 2025. Als Head of IT &  Digital heb je samen met jouw team directe impact op het succes van de organisatie. In deze rol rapporteer je aan de CFO en zit je per kwartaal samen met het management. Je hebt een klankbord van 7 collega’s die ook een “Head of” rol opnemen.

 

VERANTWOOORDELIJKHEDEN

Strategie en beleid

 • Optreden als adviseur van de CFO en bij uitbreiding Exco, door essentiële inzichten en kritische analyses te verschaffen met betrekking tot de huidige systemen en ondersteunende informatietechnologie om zo - vanuit de technologie en digitale transformatie - input te geven naar strategische en beleidsmatige beslissingen. 
 • Instaan voor het opstellen en realiseren van het strategische ICT plan gebaseerd op de algemene strategie. 
 • Optimaliseren van de bestaande ICT structuur ten behoeve van stabiele operationele continuïteit, daadkrachtige oplevering van wijzigingen/verbeteringen en efficiënte benutting van de beschikbare middelen. Focus op het gebruik van IT op het juiste niveau, het inzetten op toegevoegde waarde en risico reductie.
 • Eindverantwoordelijk voor applicatiebeheer, ICT infrastructuur beheer, endpoint deployment, ICT service delivery, data insight management, cyber security en supplier management.

Aansturen en coachen

 • Aansturen en coachen van de ICT collega’s. Het goede voorbeeld geven, hen motiveren en het team inspireren opdat de collega’s uitblinken in wat ze doen. Bouwen aan hun capaciteiten door middel van training en ontwikkeling. 
 • De status en voortgang van de werking en projecten opvolgen om zo eventuele knelpunten/problemen op te vangen en op te lossen. Projecten initiëren en voorbereiden en de nodige informatie uitwisselen  om de samenwerking tussen de teams te optimaliseren.
 • Fungeren als intern consulent voor andere afdelingen en dit voor tussenkomsten op het gebied van IT, organisatieproblemen en zelfs voor diverse functionele domeinen waarvoor via de automatiseringsprojecten een erkende expertise werd verworven. 
 • Lead-by-example rol, dialoog/verbeter mentaliteit stimuleren en inzetten op het verkleinen van de afstand tussen verschillende lagen in de organisatie

Beheer van middelen

 • Verantwoordelijkheid nemen over de opmaak en het controleren van het ICT budget (2 mio EUR per jaar excl. Personeelskost en projecten)
 • Waken over de inzet van resources en middelen in de business binnen de krijtlijnen van de financiële afspraken.
 • Financiële input leveren vanuit de IT invalshoek bij het opstellen van project charters betreffende projecten. Erop toezien dat de projecten ter verbetering van bedrijfsprocessen de strategie van de organisatie ondersteunen.    
 • Zorgen voor een optimale organisatie van IT waarbij schaalvoordelen binnen de groepscontext maximaal benut worden. Capteren van synergieën.

Relatie met stakeholders

 • Samenwerken met de andere managementleden om de strategie van WDP uit te dragen en te realiseren. 
 • Samenwerken met interne collega’s om de concrete noden en wensen in kaart te brengen. Het opzetten van partnerships met de business. 
 • Samenwerken met externe stakeholders om de concrete noden, wensen en verplichtingen op de radar te houden.
 • Samenwerken met externe leveranciers om de dienstverlening optimaal te laten lopen

Innovatie & vernieuwing

 • Opvolgen van, rapporteren over en zoeken naar toepassingsmogelijkheden van technologische evoluties en vernieuwingen. 
 • Actief zoeken naar mogelijkheden voor proces- of technologieverbeteringen. 
 • Thought leadership bieden over methoden, tools en benaderingen. 
 • Up-to-date blijven met betrekking tot de meest recente technologieën en dienstverleners, om te kunnen adviseren over welke nieuwe technologische oplossingen het beste voldoen aan de bedrijfs- en systeemvereisten. Uitblinken in technische expertise en op de hoogte te blijven van opkomende trends. 

 

JOUW PROFIEL

 • Minimaal  10 jaar relevante ervaring binnen een leidinggevende ICT management of directie positie bij organisaties met een vergelijkbare omvang en complexiteit.
 • Ervaring met beleids- en strategieontwikkeling
 • Uittekenen van IT Application Architecture in lijn met de business strategie en gedragen door de verschillende stakehoklders
 • Ervaring met het efficiënt doen werken van ICT afdeling (rollen en verantwoordelijkheden, IT proces verbeteringen, …)
 • Kennis van Business Process Reengineering en Programma en Projectmanagement
 • Ervaring met ERP implementaties en ERP omgevingen
 • Goed begrip van IT Infrastructure en cloud technologieën
 • Budgetbeheer
 • Beheer van leveranciersrelaties
 • Ervaring met het verhogen van de cyber resilience van organisaties
 • Binnen WDP wordt nederlands als communicatietaal gebruikt. Engels is noodzakelijk voor de communicatie met buitenlandse vestigingen.

 

ONS AANBOD

Een job bij WDP betekent werken binnen een snel groeiende, internationale omgeving. 

WDP biedt je een contract voor onbepaalde duur met marktconform salaris aangevuld met een bedrijfswagen, iPhone, onkostenvergoeding, maaltijdcheques, aantrekkelijk bonusplan, groepsverzekering, Flexible Income Plan,…

Je volgt bij de start een uitgebreid onboarding traject en krijgt doorheen jouw carrière bij WDP interne en externe opleidingen.

Daarenboven word je warm onthaald in een team van enthousiaste collega’s die altijd bereid zijn jou te helpen.

Share