Informatie m.b.t. de schuld

Informatie m.b.t. de schuld

Credit rating

In november 2022, ontving WDP first-time issuer credit ratings van Moody's en Fitch, die beide een solide langetermijn investment grade rating met  Stable Outlook toekenden van respectievelijk Baa1 en BBB+. Deze ratings weerspiegelen het voorzichtige financiële beleid van de onderneming, de goede toegang tot kapitaal, het streven naar een earnings-based leverage ratio (net debt / EBITDA) en een gediversifieerde klantenportefeuille die focust op langetermijn cashflow generatie. Deze ratings worden verder ondersteund door een portefeuille van hoge kwaliteit met een aanhoudend hoge bezettingsgraad, retentiegraad en stabiele huurinkomsten (zijnde CPI-gekoppeld).

WDP receives Baa1 and BBB+ first time issuer credit ratings with Stable Outlook

 

Obligaties

Emittent ISIN-code Nominaal bedrag

(in miljoen euro)
Looptijd

(in jaren)
Vervaldag
Genoteerde obligaties        
WDP NV BE0002248178 37,1 10 1 april 2026
WDP NV BE0002249184 22,9 10 1 april 2026

Commercial paper

In het kader van de financiering van haar activiteiten heeft WDP heeft een commercial paper programma van (maximaal) 200 miljoen euro. Het commercial paper wordt integraal gedekt door back-uplijnen en onbenutte kredietlijnen die als garantie ter herfinanciering dienen, mocht de plaatsing of verlenging van het commercial paper niet of slechts gedeeltelijk mogelijk blijken. De huidige dealers in het commercial paper programma zijn BNP Paribas Fortis en Belfius Bank.

OBLIGATIE-UITGIFTE 2016 (AFGEROND)

WDP realiseert een succesvolle private plaatsing van obligaties voor een totaalbedrag van 60 miljoen euro met vervaldag in 2026 en een jaarlijks brutorendement van 2,50% vast voor wat betreft 62% van de plaatsing en een jaarlijks variabel brutorendement gebaseerd op Euribor 3 maanden plus kredietmarge voor wat betreft de overige 38% van de plaatsing1. Deze private plaatsing werd afgewikkeld op 1 april 2016, waarna de obligaties werden toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels.

Naar aanleiding van deze obligatie-uitgifte, publiceert WDP het prospectus in de zin van de Prospectusrichtlijn, de Prospectusverordening en de Prospectuswet.

1 De intrest van de obligaties met een variabele rentevoet zal worden berekend op basis van een marge van 200 basispunten boven Euribor 3 maanden, hetgeen equivalent is aan de marge van 190 basispunten boven de swap rente op tien jaar versus Euribor 6 maanden voor de obligaties met vaste rentevoet.

 

OBLIGATIE-UITGIFTE 2015 (AFGEROND)

WDP sloot op donderdag 25 juni 2015 met succes een private plaatsing af van obligaties met een looptijd van zeven jaar met vervaldag op 2 juli 2022, voor een totaalbedrag van 92,2 miljoen euro. De obligaties werden voor 54,4 miljoen euro of 59% van de totale uitgifte geplaatst aan een vaste rentevoet en voor 37,8 miljoen euro of 41% aan een vlottende rentevoet. De obligaties met vaste rentevoet zullen worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van 99,361% en bieden een jaarlijks brutorendement van 2,601%. De obligaties met een variabele rentevoet zullen worden uitgegeven aan 100% en zullen een zesmaandelijkse interestbetaling hebben1 . Deze private plaatsing werd afgewikkeld op 2 juli 2015, waarna de obligaties werden toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels.
1 De interest van de obligaties met een variabele rentevoet zal worden berekend op basis van een marge van 175 basispunten boven EURIBOR 6 maanden.

RETAIL OBLIGATIE 2014 (AFGEROND)

WDP Comm. VA (de Emittent) kondigt aan een openbare aanbieding te lanceren in België van retail obligaties met vervaldatum 13 juni 2021, voor een minimumbedrag van 75 miljoen euro en voor een totaal verwacht maximumbedrag van 125 miljoen euro. De vaste rente bedraagt 3,375% bruto per jaar. De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van 1.000 euro. De uitgifteprijs bedraagt 101,875% van het nominale bedrag, namelijk 1.018,75 euro per obligatie . De aanbieding van de obligaties is gericht op particuliere beleggers en staat tevens open voor gekwalificeerde beleggers (telkens zoals gedefinieerd in het prospectus). De aanbiedingsperiode loopt van 22 mei 2014 (09u00) tot en met 10 juni 2014 (16u00), onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting (die ten vroegste op 22 mei 2014 om 17u30 kan plaatsvinden). De uitgiftedatum van de obligaties zal 13 juni 2014 zijn.

Naar aanleiding van deze obligatie-uitgifte, publiceert WDP het prospectus in de zin van de Prospectusrichtlijn, de Prospectusverordening en de Prospectuswet.