Informatie m.b.t. de schuld

Obligaties

Emittent ISIN-code Nominaal bedrag

(in miljoen euro)
Looptijd

(in jaren)
Vervaldag Uitgifteprijs Indicatieve koers

31 december 2020
Genoteerde obligaties            
WDP NV BE0002248178 37,1 10 1 april 2026 100,0% 101,5%
WDP NV BE0002249184 22,9 10 1 april 2026 100,0% 99,5%
WDP NV BE0002234038 54,4 7 2 juli 2022 99,4% 101,5%
WDP NV BE0002235043 37,8 7 2 juli 2022 100,0% 99,5%
WDP NV BE0002216829 125,0 7 13 juni 2021 101,9% 100,8%
Niet-genoteerde obligaties            
WDP NV n.r. 100,0 11 29 maart 2029 100,0% n.r.
WDP NV n.r. 50,0 11 18 maart 2031 100,0% n.r.

Commercial paper

In het kader van de financiering van haar activiteiten heeft WDP heeft een commercial paper programma van (maximaal) 200 miljoen euro. Het commercial paper wordt integraal gedekt door back-uplijnen en onbenutte kredietlijnen die als garantie ter herfinanciering dienen, mocht de plaatsing of verlenging van het commercial paper niet of slechts gedeeltelijk mogelijk blijken. De huidige dealers in het commercial paper programma zijn BNP Paribas Fortis en Belfius Bank.

OBLIGATIE-UITGIFTE 2016 (AFGEROND)

WDP realiseert een succesvolle private plaatsing van obligaties voor een totaalbedrag van 60 miljoen euro met vervaldag in 2026 en een jaarlijks brutorendement van 2,50% vast voor wat betreft 62% van de plaatsing en een jaarlijks variabel brutorendement gebaseerd op Euribor 3 maanden plus kredietmarge voor wat betreft de overige 38% van de plaatsing1. Deze private plaatsing werd afgewikkeld op 1 april 2016, waarna de obligaties werden toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels.

Naar aanleiding van deze obligatie-uitgifte, publiceert WDP het prospectus in de zin van de Prospectusrichtlijn, de Prospectusverordening en de Prospectuswet.

1 De intrest van de obligaties met een variabele rentevoet zal worden berekend op basis van een marge van 200 basispunten boven Euribor 3 maanden, hetgeen equivalent is aan de marge van 190 basispunten boven de swap rente op tien jaar versus Euribor 6 maanden voor de obligaties met vaste rentevoet.

 

OBLIGATIE-UITGIFTE 2015 (AFGEROND)

WDP sloot op donderdag 25 juni 2015 met succes een private plaatsing af van obligaties met een looptijd van zeven jaar met vervaldag op 2 juli 2022, voor een totaalbedrag van 92,2 miljoen euro. De obligaties werden voor 54,4 miljoen euro of 59% van de totale uitgifte geplaatst aan een vaste rentevoet en voor 37,8 miljoen euro of 41% aan een vlottende rentevoet. De obligaties met vaste rentevoet zullen worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van 99,361% en bieden een jaarlijks brutorendement van 2,601%. De obligaties met een variabele rentevoet zullen worden uitgegeven aan 100% en zullen een zesmaandelijkse interestbetaling hebben1 . Deze private plaatsing werd afgewikkeld op 2 juli 2015, waarna de obligaties werden toegelaten tot de verhandeling op Euronext Brussels.
1 De interest van de obligaties met een variabele rentevoet zal worden berekend op basis van een marge van 175 basispunten boven EURIBOR 6 maanden.

RETAIL OBLIGATIE 2014 (AFGEROND)

WDP Comm. VA (de Emittent) kondigt aan een openbare aanbieding te lanceren in België van retail obligaties met vervaldatum 13 juni 2021, voor een minimumbedrag van 75 miljoen euro en voor een totaal verwacht maximumbedrag van 125 miljoen euro. De vaste rente bedraagt 3,375% bruto per jaar. De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van 1.000 euro. De uitgifteprijs bedraagt 101,875% van het nominale bedrag, namelijk 1.018,75 euro per obligatie . De aanbieding van de obligaties is gericht op particuliere beleggers en staat tevens open voor gekwalificeerde beleggers (telkens zoals gedefinieerd in het prospectus). De aanbiedingsperiode loopt van 22 mei 2014 (09u00) tot en met 10 juni 2014 (16u00), onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting (die ten vroegste op 22 mei 2014 om 17u30 kan plaatsvinden). De uitgiftedatum van de obligaties zal 13 juni 2014 zijn.

Naar aanleiding van deze obligatie-uitgifte, publiceert WDP het prospectus in de zin van de Prospectusrichtlijn, de Prospectusverordening en de Prospectuswet.