De impact van COVID-19 op het chocolademagazijn

Tijdens de eerste drie maanden van 2020 werd enorm hard gewerkt op de WDP – Barry Callebaut site. Toen de werkzaamheden aan het einde van maart bijna tot stilstand kwamen omwille van de COVID-19 maatregelen, waren de grond- en funderingswerken nagenoeg voltooid. Inmiddels zien we weer licht aan het eind van de tunnel en zijn heel wat activiteiten opnieuw op gang gekomen, mits een aantal extra veiligheidsmaatregelen.

Eind maart was de grondaanvoer helemaal afgerond en waren er al bijna 2.000 funderingspalen gedraaid voor de hoogbouw en het eerste deel van de laagbouw. Bovendien stonden de eerste prefab kolommen voor de brandwand tussen hoog- en laagbouw op dat moment al pal. Er werd met andere woorden alles aan gedaan om het planningsschema zo goed mogelijk aan te houden, met inachtname van de maatregelen. Hoe die verloren tijd kan worden opgehaald, wordt nu bekeken.

Funderingswerken gingen verder

De aankondiging van de coronamaatregelen zorgde noodgedwongen voor een rem op de werkzaamheden, maar toch kon er in april in beperkte mate doorgewerkt worden op de site. Zo was onderaannemer Verelst in staat om de funderingswerken van de hoog- en laagbouw te vervolledigen, aangezien de betreffende arbeiders voortdurend vanuit hun eigen graafkraan werken en dus een veilige afstand kunnen houden.

De twee andere grote onderaannemers, Willy Naessens Industriebouw en Franki Foundations, zagen zich door de overheidsmaatregelen gedwongen om hun activiteiten stop te zetten, net zoals heel wat andere bedrijven in België.

“Omwille van de veiligheid van hun werknemers konden zij inderdaad niet verder werken”, vertelt Roel Seynaeve van bouwpartner Alheembouw. “Maar ook andere factoren speelden mee. Het feit dat de levering van veel materialen tot stilstand kwam, maakte voortwerken simpelweg onmogelijk. Zo werd er bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd geen beton geleverd.”

Bedrijvigheid neemt weer toe

Inmiddels groeit de bedrijvigheid op de site elke dag verder aan, weliswaar met aandacht voor enkele ingrijpende veiligheidsmaatregelen. Die gaan van extra eet- en omkleedruimtes tot verstrengde hygiëneregels met het gebruik van mondmaskers en alcoholgels. Er worden ook duidelijke afspraken gemaakt rond het gebruik van materialen.

“Ofwel krijgt iedereen zijn eigen materiaal, ofwel worden de taken zodanig verdeeld dat het uitwisselen van machines niet nodig is. Iedere arbeider werd uitgebreid geïnformeerd over de verschillende maatregelen, met uiteraard veel aandacht voor het handenwassen en 1,5 meter afstand houden. Dat gebeurde door middel van toolboxen, affiches en regelmatige controles”, legt Seynaeve uit.

Deze maatregelen hebben een impact op de efficiëntie op de site, maar op dit moment is veiligheid uiteraard de eerste prioriteit. De richtlijnen blijven van kracht zolang de overheid ze oplegt, maar iedereen hoopt uiteraard dat het grootste chocolademagazijn ter wereld snel ingehuldigd kan worden.

Er wordt nog steeds hard doorgewerkt aan het Grootste Chocolademagazijn ter Wereld van Barry Callebaut. Benieuwd hoe de werkzaamheden intussen opschieten? Volg de ontwikkeling hier op de voet!

Share